SKBNK - ŞEKERBANK T.A.Ş. Bildirimleri

9.10.2019 17:51 Şirket Genel Bilgi Formu

8.10.2019 18:19 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Genel Müdür Yardımcısı ataması hk

8.10.2019 14:47 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında

7.10.2019 11:00 İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

3.10.2019 15:51 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında

3.10.2019 15:46 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFSKBKE1917 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

3.10.2019 13:44 Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

-

1.10.2019 13:19 İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Borçlanma aracı ihracı konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi

27.09.2019 17:59 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

SKBNK.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

27.09.2019 17:23 Kredi Derecelendirmesi

JCR Kredi Derecelendirmesi

27.09.2019 16:58 Kredi Derecelendirmesi

Şeker Bank T.A.Ş ''Kredi Derecelendirme Not Bildirimi.''

20.09.2019 14:22 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin yirmi birinci kupon ödemesi yapılmıştır.

20.09.2019 14:22 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on altıncı kupon ödemesi yapılmıştır.

19.09.2019 17:40 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBKA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı

19.09.2019 17:39 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı

19.09.2019 17:24 Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2019 13:37 Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2019 18:01 İhraç Belgesi

Revize ihraç belgesi

16.09.2019 17:20 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Genel Müdür Yardımcısı görevden ayrılması hk.