KARTN - KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bildirimleri

17.01.2020 14:03 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Güncellemesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı Madde Tadili İle İlgili Olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılmıştır.

13.01.2020 18:28 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirket Esas Sözleşmesinin 6?ncı Maddesinde düzenlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin ve 6'ncı maddenin Tadili.

9.01.2020 16:11 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

KARTN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır