AKENR - AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Bildirimleri

16.01.2020 17:10 Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasıdır.

10.01.2020 13:46 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

AKENR.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

3.01.2020 14:26 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

AKENR.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır